skip to Main Content
Programma-overzicht Najaar 2018 In één Folder

Programma-overzicht najaar 2018 in één folder

Theater Koningsduyn in Geesterhage brengt deze week in eendrachtige samenwerking met Toonbeeld en de Bibliotheek een leaflet naar buiten waarin een programma overzicht voor de komende maanden. Hierin zijn niet alleen de optredens van professionele kunstenaars opgenomen, zoals op 14 oktober de finalisten van het Amsterdams Kleinkunstfestival, maar eveneens die van lokale/regionale amateurgezelschappen op het gebied van muziek, dans, theater en zang met op 28 oktober Vocal Tour met hun jaarconcert. Ook diverse lezingen/vertellingen, jamsessions op zondagmiddag, en bv het Groot Castricums Dictee op 22 november a.s. kunt u erop vinden.

Alle drie de betrokken organisaties zijn gehuisvest in Geesterhage en hoewel ze onder een ander bestuur vallen, hebben ze in wezen dezelfde focus: cultuur. Dat is de reden dat ze in  toenemende mate elkaar opzoeken om activiteiten op elkaar af te stemmen of aan te laten sluiten bv door middel van een thema. Ook in praktische zaken wordt de samenwerking geïntensiveerd, bv ten aanzien van de kaartverkoop.

Het is niet alleen cultuur wat de klok slaat in Geesterhage, ook activiteiten op sociaal-maatschappelijk terrein worden betrokken bij de toekomstige programmering, zodat er een breed spectrum ontstaat. Kortom een bruisende, inspirerende plek met voor elk wat wils op veel momenten, zowel overdag als ’s avonds, door de week en in het weekend.

we hopen daarmee ook het bezoek aan dit multifunctionele gebouw te intensiveren en een goede aanvulling te zijn op het regionale cultuurgebeuren.

De leaflets liggen natuurlijk bij Toonbeeld, de Bibliotheek en in Geesterhage zelf; daarnaast bij de VVV/Huis van Hilde en boekhandel Laan en restaurant De Oude Keuken op het terrein van Duin en Bosch.

Uiteraard is het programmaoverzicht ook te vinden op www.geesterhage .nl.

Back To Top